Fotovoltaické elektrárny

Realizujeme fotovoltaické elektrárny. Přijedeme, probereme možnosti, navrhneme optimální řešení dle Vaší roční spotřeby energie, připravíme projekt, zajistíme vyřízení dotace a následně i samotnou montáž.

Realizace fotovoltaické elektrárny zahrnuje několik kroků:

 1. Přijedeme, probereme možnosti přímo u vás na místě - množství slunečního záření, dostupná plocha pro instalaci solárních panelů a možné překážky, které by mohly ovlivnit výkon elektrárny. Na základě těchto dat se provádí analýza proveditelnosti projektu.
 2. Plánování a projektování - na základě analýzy se provádí plánování a projektování fotovoltaické elektrárny. To zahrnuje určení optimálního umístění panelů, velikosti systému, typu fotovoltaických článků a dalších technických specifikací přímo pro Váš objekt.
  Na základě toho Vám zpracujeme cenovou nabídku
 3. Získání povolení - před instalací je třeba získat povolení a splnit veškeré požadavky stanovené místními orgány, regulačními agenturami a případně síťovým operátorem.
 4. Možnost vyřízení dotace na FVE - nabízíme pomoc s vyřízením dotace, podrobné informace proberete s naším pracovníkem.
 5. Instalace FVE - ve stanovený termín přijedeme elektrárnu vč. panelů nainstalujeme.
  Elektrické propojení - po instalaci fotovoltaického systému je třeba provést elektrické propojení s elektrickou sítí. To zahrnuje instalaci měniče, který optimalizuje výkon systému a zajišťuje synchronizaci s elektrickou sítí.
 6. Testování a spuštění - po dokončení instalace a propojení se provádí testování, aby se ověřila správná funkčnost a výkon fotovoltaické elektrárny. Pokud je vše v pořádku, je možné systém spustit do provozu.
 7. Údržba a monitorování - po spuštění je důležité pravidelně provádět údržbu systému a monitorovat jeho výkon. Údržba může zahrnovat čištění panelů, kontrolu spojů, aktualizaci softwaru a pravidelné monitorování výroby energie.

Je třeba poznamenat, že konkrétní postup a požadavky se mohou lišit v závislosti na místních předpisech, velikosti projektu a dalších faktorech. 


Výhody fotovoltaické elektrárny:

Nízké provozní náklady - pokud pomineme náklady na realizaci, další jsou provozní náklady fotovoltaických elektráren jsou relativně nízké. Podrobné nastavení můžete sledovat přímo v aplikaci ve vašem chytrém mobilním telefonu.

Snadná údržba - fotovoltaické panely mají malou potřebu údržby, protože nemají pohyblivé díly. Doporučujeme čas od času otřít panely od prachu a nečistot.

Obnovitelný zdroj energie: Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj energie, což znamená, že fotovoltaické elektrárny nepotřebují fosilní paliva a nepřispívají k emisím skleníkových plynů.

Distribuce elektřiny - pokud bude FVE umístěna v blízkosti místa spotřeby, je možné distribuovanou energii do ní posílat. Podrobnosti bychom s Vámi konzultovali přímo v rámci zakázky.

Sdílení


Pojďte do fotovoltaiky s námi!

Poptejte nás